Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu wczorajszym, 26 maja 2020 roku, zmarł profesor Gregory (Grzegorz) Kersten, nasz mentor i przyjaciel, pod którego ojcowskim okiem niektórzy z nas mieli przyjemność pracować ostatnie dwadzieścia lat. Prof. Kersten by wybitnym badaczem, teoretykiem decyzji, twórcą idei systemów wspomagania negocjacji i negocjacji elektronicznych. Był wspaniałym organizatorem życia naukowego, kierował przez wiele late sekcją INFORMS Group Decision and Negotiation (GDN), koordynował i współorganizował konferencje GDN, był założycielem InterNeg Research Center oraz redaktorem naczelnym czasopisma Group Decision and Negotiation. Kierował oraz uczestniczył (oferując swą pomoc, wiedzę i doświadczenie) w wielu międzynarodowych projektach naukowych. Naukowe spory i dyskusje z nim inspirowały całe pokolenie naukowców. Prywatnie, mąż, ojciec i dziadek. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci...

Zespół N.EA