logo_ue

JAN ACEDAŃSKI - CONTACT DETAILS


MAIN PAGE /
STRONA GŁÓWNA


CV

RESEARCH /
BADANIA


DLA STUDENTÓW /
FOR STUDENTS


CONTACT /
KONTAKT


Jan Acedański, PhD
Assistant Professor
Economics College, Department of Statistical and Mathematical Methods in Economics
University of Economics in Katowice
1-go Maja St. 50
40-287 Katowice
Poland
phone: +4832 257 74 68
email: jan.acedanski@ue.katowice.pl


dr hab. Jan Acedański

adiunkt
Kolegium Ekonomii, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice
tel. (32) 257 74 68
email: jan.acedanski@ue.katowice.pl
pokój 317E