cover
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2013)
210 stron
ISBN: 978-8307875-038-3

Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania
Zeszyty Naukowe Wydziałowe 128

Małgorzata Pańkowska, Stanisław Stanek (red.)

Książka stanowi monograficzny przegląd wybranych prac nad rozwojem metod projektowania i ich zastosowań oraz omawia zasadnicze kierunki dalszego ich rozwoju. Monografia obejmuje 13 rozdziałów, prezentujących kolejno najważniejsze zagadnienia tworzenia i zastosowań systemów informatycznych zarządzania, skupiając głównie uwagę na dorobku polskich ośrodków naukowych.

Niniejsza publikacja jest pierwszą pracą naukową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach poświęconą zagadnieniom analizy i projektowania systemów informatycznych zarządzania. Mimo, że przedmiot analiza i projektowanie systemów informatycznych należy do kanonu wiedzy podstawowej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego zagadnienia przedstawione w monografii znacznie wybiegają poza zakres przedstawiony na wykładach.

Autorzy pracy zbiorowej podjęli się zadania wskazania kierunków badań i przedstawienia ich rezultatów w dziedzinie analizy i projektowania systemów informatycznych zarządzania. Poza tym, autorzy podjęli się prezentacji tematów związanych z projektowaniem systemów i uzupełniających w sposób istotny tę dziedzinę wiedzy.

Celem nadrzędnym prezentowanej pracy jest ustalenie, na co należy zwrócić uwagę, przygotowując projekt systemu informatycznego w zróżnicowanym według kompetencji środowisku jakim jest przedsiębiorstwo informatyczne, by zderzenie odmiennych poglądów i różnorodnej wiedzy, różnych perspektyw postrzegania, schematów i narzędzi projektowania i wnioskowania nie doprowadziło do istotnych zaburzeń w procesie budowy systemów informatycznych zarządzania.

  Spis treści

 1. Krystian Gembala: Projektowanie organizacji
 2. 2. Sebastian Kostrubała: Komunikacja człowiek-komputer
 3. 3. Radosław Kowal: Zarządzanie cyklem życia aplikacji - na przyładzie SAP Solution Manager
 4. 4. Artur Machura: Analiza biznesowa w przedsięwzięciach IT
 5. 5. Joanna Palonka: Zarządzanie umowami z wykonawcami systemów IT
 6. 6. Małgorzata Pańkowska: Cele rozwoju architektury przedsiębiorstwa
 7. 7. Małgorzata Pańkowska: Język SysML w inżynierii wymagań
 8. 8. Teresa Porębska-Miąc: Projektowanie i wdrażanie systemów CRM
 9. 9. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz: Projektowanie systemów informatycznych SCM
 10. 10. Stanisław Stanek: Analiza wymagań
 11. 11. Stanisław Stanek, Edyta Abramek, Radosław Kowal: Projektowanie systemów interorganizacyjnych
 12. 12. Rafał Tyrała: Elektroniczna wymiana danych
 13. 13. Mariusz Żytniewski, Piotr Zadora: Modelowanie procesów biznesowych

[Send mail] [Home]