okładka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania: 2011
Liczba stron:500
ISBN: 978-83-7246-683-9

Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna
praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Pańkowskiej

Praca zbiorowa "Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna" stanowi rezultat prezentacji referatów i dyskusji podczas II Konferencji Wydziału Informatyki i Komunikacji, która odbyła się w styczniu 2011 r.

Konferencja była sposobnością wymiany najnowszych wiedzy o prowadzonych pracach naukowych i badawczych w obszarze szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele znaczących ośrodków akademickich oraz praktyki gospodarczej zajmujący się metodologią budowy i wdrażania systemów komunikacji elektronicznej. Zakres tematyczny Konferencji Wydziału Informatyki i Komunikacji obejmuje szerokie spektrum zagadnień, wśród których dominuje problematyka inżynierii wiedzy i zarządzania komunikacją biznesową, problematyka technologii teleinformatycznych w innowacyjnych organizacjach, problemy bezpieczeństwa i etyki komunikacji elektronicznej, zagadnienia rozwoju organizacji wirtualnych i społeczności Web 2.0, Web Intelligence, problemy wielokulturowej komunikacji elektronicznej, zarządzania informacją i wiedzą.

Konferencja Wydziału Informatyki i Komunikacji w Katowicach zgromadziła bardzo liczne grono przedstawicieli środowisk naukowych w całym kraju, a co pozwoliło wybrać do publikacji pokonferencyjnej najlepszej i najciekawsze prace uczestników konferencji

  Spis treści

 1. Szymon Bobek, Krzysztof Kaczor, Krzysztof Kluza, Weronika Adrian, Edycja i kontrola jakości wiedzy w systemach regułowych
 2. Brzostowski Jakub, Wachowicz Tomasz , Koncepcja systemu reputacyjnego dla systemu negocjacji elektronicznych
 3. Krystyna Celarek, Informacja publiczna - Ÿródłem wiedzy obywateli w zakresie funkcjonowania administracji publicznej - mit czy rzeczywistość?
 4. Witold Chmielarz , Analiza i ocena wybranych witryn internetowych firm branży spożywczej
 5. Rafał Wawer, Wojciech Czerski, Eyetrackingowa analiza kompozycji strony WWW - wyniki badań własnych
 6. Anna Dolot, Szkolenie kadry menedżerskiej jako element komunikowania i wdrażania zmian w organizacjach
 7. Małgorzata Dolińska, Zastosowanie technologii informatycznych w organizacjach innowacyjnych województwa lubelskiego
 8. Ludosław Drelichowski, Mariusz Żółtowski, Janusz Mierzejewski, Międzyorganizacyjne rozwiązania komunikacyjne i zarządzanie wiedzą jako metoda kompensowania skutków dynamicznego rozwoju PESA Bydgoszcz SA,
 9. Wojciech Fliegner, Komunikacja elektroniczna w obszarze sprawozdawczości finansowej
 10. Beata Gontar, Joanna Papińska-Kacperek, Wyszukiwarki semantyczne ,
 11. Joanna Herczakowska Stanisław Kowalik, Bezpieczeństwo i etyka komunikacji elektronicznej
 12. Janina A. Jakubczyc, Mieczysław Owoc, Reprezentowanie kontekstu,
 13. Jacek Unold, Grzegorz Klimek, Wiki jako nowoczesne narzędzie zarządzania wiedzą
 14. Krzysztof Kluza, Weronika T. Adrian, Antoni Ligęza, Grzegorz J. Nalepa, Marcin Szpyrka, Krzysztof Kaczor, Szymon Bobek, Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych
 15. Paweł Kobis, Poziom informatyzacji dużych przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie wykorzystania grupowych systemów wspomagania decyzji oraz technik multimedialnych
 16. Sebastian Kostrubała, Stanisław Stanek, Architektura platformy hybrydowej wspomagającej kreatywność decydentów
 17. Łukasz Łysik, Robert Kutera, Mobilne społeczności w procesach komunikacji marketingowej
 18. Krzysztof Michalik, Systemy ekspertowe jako narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą
 19. Aleksandra Nizielska, Kulturowe uwarunkowania komunikacji międzynarodowych zespołów wirtualnych - uwagi koncepcyjne
 20. Małgorzata Nycz Business Intelligence w firmie XXI wieku
 21. Tomasz Ordysiński, Ontologia metod wyceny serwisów internetowych
 22. Joanna Palonka, Teresa Porębska-Miąc, Możliwości wykorzystania technologii mobilnych we współczesnym biznesie
 23. Małgorzata Pańkowska, Asymetria informacji w gospodarce elektronicznej
 24. Ilona Politowicz, Ewa Markowiak, Nowe technologie w komunikacji organizacji
 25. Agnieszka Perzyńska, Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania strategii marki przedsiębiorstw
 26. Jacek Unold , Folksonomie jako nieformalne systematyzacje i kategoryzacje w obszarze Web 2.0
 27. Oksana Seroka-Stolka, Wiedza i świadomość ekologiczna w innowacyjnej organizacji,
 28. Andrzej Sobczak, Koncepcja metodycznego podejścia do zwiększania poziomu interoperacyjności w organizacjach publicznych
 29. Bogdan Stefanowicz, Cechy wiedzy
 30. Stanisław Stanek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz , Analiza porównawcza mind i concept mapperów
 31. Agnieszka Wiącek, Ocena przydatności wybranych funkcjonalności i elementów architektury stron głównych portali rekrutacyjnych

[Send mail] [Home]