okładka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 212
ISBN: 978-83-78750234-9 (twarda okładka)

Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania
Redakcja naukowa: Małgorzata Pańkowska
Praca finansowana ze środków projektu nr N N115 410040 pt.: Prosumpcja produktów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacjach gospodarczych" na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 40 konkursu wniosków o finansowanie projektów badawczych

Niniejsza monografia jest prezentacją podmiotowych i poznawczych aspektów prosumpcji produktów informatycznych i jej znaczenia dla zarządzania technologią informacji w organizacjach gospodarczych. Celem monografii jest wykazanie, że klient jest najważniejszym uczestnikiem procesu wytwórczego, głównym innowatorem i outsourcerem tego procesu, a prosumpcja wymaga zaangażowania użytkownika w proces tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych. Autorzy monografii przedstawiają rezultaty swoich własnych badań odnośnie do praktyk, korzyści i ryzyka towarzyszącego prosumpcji oraz wyniki badań, czy użytkownicy systemów informatycznych dzięki prosumpcji uzyskują szczególną wartość dodaną i co zyskują przedsiębiorstwa informatyczne dzięki prosumpcji, jakie są uwarunkowania instytucjonalne prosumpcji, jak zachowują się prosumenci na rynku, a szczególnie w gospodarce elektronicznej, jakie media i narzędzia wykorzystują w rozwoju swoich produktów (ze Wstępu).

  Spis treści

 1. Beata Stępień, Henryk Mruk, Społeczno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju trendu prosumenckiego na arenie międzynarodowej
 2. Robert Wolny, Zachowania prosumentów na rynku e-usług - wyniki badań
 3. Wiesław Wolny, Prosumpcja na etapach modelowania i implementacji cyklu życia systemów informatycznych zarządzania
 4. Edyta Abramek, Metody aktywizujące prosumentów na przykładzie konfiguratorów produktów
 5. Małgorzata Pańkowska, Modelowanie systemu wspomagania prosumpcji zastosowań technologii informacji
 6. Joanna Palonka, Narzędzia prosumpcji w analizie danych internetowych
 7. Kinga Stopczyńska, Rola sponsoringu w rzeczywistości wirtualnej na przykładzie blogosfery
 8. Artur Strzelecki, Prosumpcja treści w społecznościach wirtualnych
 9. Piotr Siuda, Marek Troszyński M, Stosunek wobec piractwa jako wyznacznik postaw prosumenckich przedstawicieli polskiej branży rozrywkowej
 10. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz , Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański, Kokpit menedżerski jako narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu

[Send mail] [Home]