cover
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 169
ISSN: 2083-8611, 2449-562X

Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Informatyka i Ekonometria 2015 (1) 216

Edyta Abramek, Małgorzata Pańkowska (redakcja naukowa)

Główną przesłanką do przygotowania tego wydania Zeszytów Naukowych była chęć zaprezentowania szerokiego spektrum poglądów oraz przemyśleń autorów wynikających z doświadczeń uzyskanych w trakcie badań literaturowych i praktyki związanej z doskonaleniem i implementacją nowych technologii informatycznych w organizacjach społeczno-gospodarczych. Wybrane po recenzjach do opublikowania w aktualnym numerze "Informatyki i Ekonometrii artykuły naukowe dotyczą kontekstu, ale traktują kontekst wieloaspektowo i wielodziedzinowo, bardzo ogólnie jak i szczegółowo.

W środowisku akademickim jak i w praktyce gospodarczej właściwie nie ma jednoznacznej interpretacji kontekstu. Ta różnorodność interpretacji może być źródłem nieporozumień, ale jednocześnie jest wyzwaniem do dyskusji. Teoretycy w wynikach swych badań starają się pokazać to, co uniwersalne i ogólne. A przecież znane jest zjawisko względności opinii wobec pewnych czynników. Właśnie doświadczenie względności zjawisk, sposobów myślenia i poznania jest przesłanką badań kontekstu. Ludzie zachowują się różnie, gdyż różnie postrzegają rzeczywistość, w zależności od pewnych zewnętrznych wobec nich okoliczności. Zróżnicowana i zrelatywizowana jest percepcja otaczającej człowieka rzeczywistości.

Do podstawowych antecedencji, które skłoniły zespół autorski do przygotowania opracowania należy zaliczyć:

 • zwrócenie uwagi na znaczenie kontekstu w różnych sytuacjach, w świecie rzeczywistym, cyfrowym, jak i wirtualnym oraz zilustrowanie go przykładami;
 • wyeksponowanie wpływu kontekstu na podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i reagowanie na pojawiające się w otaczającym nas świecie szanse i zagrożenia
(ze Wstępu)

  Spis treści

 1. Edyta Abramek: Podejście kontekstowe w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych
 2. Grzegosz Dziczkowski, Przemysław Juszczuk: Analiza kontekstu zachowań e-klientów w zależności od dynamiki zmian w nawigacji internetowej względem przeprowadzonych akcji marketingowych
 3. Przemysław Juszczuk, Grzegorz Dziczkowski: Dynamika zmian wybranych indeksów w zależności od kontekstu wynikającego z analizy fundamentalnej
 4. Magdalena Grabarczyk-Tokaj: Kontekst w badaniach internetu: znaczenie praktyczne w komunikacji marketingowej
 5. Mateusz Klement: Rola kontekstu w modelach zarządzania zaufaniem systemów wieloagentowych
 6. Małgorzata Pańkowska: Konfiguratory produktów jako środowiska kontekstu decyzyjnego
 7. Artur Strzelecki: Reklama kontekstowa
 8. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański: Rola portali informacyjnych w wyszukiwaniu informacji i pozyskiwaniu wiedzy w kontekście systemów e-zdrowia
 9. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański: Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą
 10. Joanna Świętoniowska: Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami
 11. Joanna Wójcik: Rola kontekstu w procesie nauczania i projektowania materiałów edukacyjnych w środowisku online
 12. Piotr Zadora: Kontekst dziedzinowy w systemach z bazą wiedzy
 13. Mariusz Żytniewski: Modelowanie kontekstowej wiedzy o użytkowniku przy wykorzystaniu języków opisu ontologii

[Send mail] [Home]