okładka
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 174
ISBN: 978-83-7246-494-1

Rozwój metod i narzędzi wykorzystywanych dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności
praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Stanka i Małgorzaty Pańkowskiej

Problem naukowy rozwoju kreatywności określa nowy ważny obszar badawczy, stanowiący wyzwanie dla środowiska akademickiego jak i dla praktyków gospodarczych. Ogromne nagromadzenie narzędzi i metod ilościowych podejmowania decyzji skłania do przemian jakościowych i konstrukcji nowych kreatywnych metod podejmowania decyzji.

W przedstawianej pracy zbiorowej zespół autorski zamierzał skupić swoją uwagę na rozwoju metodologii i narzędzi wykorzystywanych dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności do efektywnego podejmowania decyzji gospodarczych w środowiskach systemów informatycznych zarządzania, w których eksploatowane są systemy transakcyjne i analityczne z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. Tak szerokie spektrum badawcze jest podyktowane dynamicznym rozwojem wymagań i zastosowań systemów informatycznych zarządzania.

    Spis treści

  1. Stanisław Stanek, Kreatywność w systemie człowiek-komputer,
  2. Radosław Kowal, Myślenie systemowe - rozwój kreatywności,
  3. Janina Banasikowska, Metody i systemy wspomagania kreatywności w pracy grupowej
  4. Małgorzata Pańkowska, Metody i systemy wspomagania kreatywności w rozwijaniu wiedzy
  5. Piotr Zadora, Metody i systemy wspomagania kreatywności w projektowaniu
  6. Andrzej Sołtysik, Rozwój badań nad technikami wizualizacji w komputerowym wspomaganiu kreatywności
  7. Mariusz Żytniewski, Systemy hybrydowe oraz modele normatywne w komputerowym wspomaganiu kreatywności

[Send mail] [Home]