okładka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 280
ISBN: 978-83-7875-300-1

Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT
Redakcja naukowa: Joanna Palonka, Małgorzata Pańkowska, Mariusz Żytniewski

Zasadniczą inspiracją autorów do podjęcia rozważań na temat wirtualizacji była różnorodność interpretacji tej koncepcji i zamierzenie przedstawienia rozwiązań organizacyjno-technicznych z nią związanych. W literaturze z nauk zarządzania, wirtualizacja rozumiana jest jako przenoszenie części lub całości działań biznesowych przedsiębiorstw do sieci komputerowych tj. Internet. Wirtualizacja kojarzona jest z zastosowaniem do mediów społecznościowych i przekształceniem prowadzonej działalności biznesowej wywołanym zderzeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa z wirtualnym środowiskiem. Wyróżniające cechy tego środowiska - szybkość, interaktywność i multimedialność, determinują znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, w komunikowaniu się przedsiębiorstw z rynkiem, w tym z klientami.

Jednakże w naukach technicznych, wirtualizacja to technologia, która coraz częściej jest wykorzystywana w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). W zależności od celów, którym ma służyć, może przybierać różną postać. Za sprawą technologii, wirtualizacji mogą ulec różne sfery działalności biznesowej. Obecnie technologia - początkowo kluczowa z racji otwarcia nowych możliwości komunikacji i kooperacji - ustępuje pola również innym zagadnieniom, które są ważne dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania organizacji wirtualnych. Wyzwaniem staje się dzisiaj sposób postrzegania partnerów, konkurentów i klientów, problemy budowy struktur i tworzenia strategii, czy też zagadnienia prawne.

.

  Spis treści

 1. Artur Machura: Obszary wirtualizacji działalności współczesnych organizacji
 2. Joanna Palonka i Teresa Porębska-Miąc: Koncepcja zwirtualizowanego modelu biznesowego dla MŚP
 3. Mariusz Żytniewski: Wirtualizacja zasobów informatycznych organizacji. Analiza metod i typów wirtualizacji oraz stosowanych standardów
 4. Andrzej Sołtysik: Rozwiązania wspierające wirtualizację we współczesnej organizacji
 5. Mateusz Klement, Jarosław Kurpanik i Piotr Zadora: Analiza porównawcza rozwiązań programowych wspomagających procesy wirtualizacji zasobów
 6. Wiesław Wolny: Uwarunkowania rozwoju IaaS, PaaS i SaaS. Przegląd i analiza proponowanych rozwiązań
 7. Małgorzata Pańkowska: Metody Service Science i modele Service Level Agreement do oceny jakości przetwarzania w chmurze
 8. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz: Współczesne założenia web usability aplikacji internetowych
 9. Edyta Abramek: Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne przetwarzania w chmurze na potrzeby zdalnej edukacji
 10. Artur Strzelecki: Zestawienie systemów analityki internetowej do analizy efektywności kanałów ruchu i handlu elektronicznego

[Send mail] [Home]