okładka
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2012
Liczba stron:276
ISBN: 978-83-01-16832-2

Zintegrowane Systemy Informatyczne
Redakcja naukowa: Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka

Zasadniczym celem przedstawionej pracy jest prezentacja przykładów dobrych praktyk wdrażania systemów informatycznych zarządzania i analiza problemów okołowdrożeniowych. Ogólnie praca składa się z trzech zróżnicowanych merytorycznie i objętościowo części.

Pierwszą część pracy stanowi rozdział poświęcony ogólnej charakterystyce metod badań wdrażania systemów informatycznych zarządzania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na metody jakościowe tj. studium przypadku, badanie etnograficzne, teoria ugruntowana, action research.

Drugą część pracy stanowią wybrane studia przypadków wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w polskich organizacjach społeczno-gospodarczych. Doświadczenia wdrażania systemów zintegrowanych w MŒP opisali w pracy przedstawiciele następujących przedsiębiorstw informatycznych: BPSC SA z Chorzowa, Digital Enterprise z Krakowa, Hogart z Warszawy, IFS Poland z Warszawy, Insert z Wrocławia, inSolutions z Zabrza, Omnis z Katowice, Oracle z Warszawy, Proferis z Rzeszowa i Sente z Wrocławia oraz Soft Team Consulting Sp. z o.o. z Katowic.

Trzecia część przedstawionego opracowania zawiera rezultaty badań ankietowych problemów występujących w środowiskach wdrażania systemów informatycznych, czyli zarówno w przedsiębiorstwach informatycznych i wśród doradców wdrożenia jak w przedsiębiorstwach będących klientami - odbiorcami i użytkownikami systemu informatycznego zarządzania.

Całość opracowania uzupełniona jest o zakończenie w którym umieszczono wskazania i zalecenia konstrukcji studiów przypadków dla potrzeb kształcenia zawodowego praktyków jak i w środowisku akademickim.

Wdrażanie systemów informatycznych zarządzania i wprowadzania tak szczególnego produktu na rynek, jakim jest oprogramowanie dotyczy łącznie wielu oddzielnie dotychczas rozważanych działań gospodarczych. Całościowe spojrzenie na wszystkie elementy działania przedsiębiorstwa informatycznego ułatwia sprawne i przemyślane przejście od prac ściśle programistycznych do wprowadzenia gotowego produktu software'owego na rynek i do klientów będących użytkownikami systemów informatycznych. Ten ostatni cel jest najważniejszy, a sprawne jego osiągnięcie leży u podstaw wszystkich wysiłków interesariuszy projektów tj. firm produkcji oprogramowania, firm wdrożeniowych i przedsiębiorstw, w których dokonano wdrożenia. Przedsiębiorstwa informatyczne już dawno odkryły, że o ich powodzeniu decyduje termin udostępnienia produktu programowego użytkownikom. Sprawna realizacja procesu wdrożeniowego ma doniosłe znaczenie. Znalezienie kompromisu między możliwościami, funkcjonalnością i niezawodnością produktu programowego a czasem wdrożenia do eksploatacji to bardzo licząca się w branży informatycznej umiejętność.

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania to wieloetapowa, długotrwała gra, wymagająca sprawnego i zorganizowanego działania. Metodyki i doświadczenia z tym związane to cenna wiedza pomocna w opracowaniu przez inne przedsiębiorstwa strategii wdrażania systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning).

Procesom wdrażania systemów informatycznych zarządzania powinna towarzyszyć wielowymiarowa ocena ryzyka przedsięwzięcia informatycznego tj. ryzyko techniczne, społeczno-ekonomiczne, organizacyjne i prawne. Zapewnienie wysokiej jakości procesu wdrożeniowego skłania do podejmowania działań wynikających z dobrych praktyk i standardów jakości, dzięki którym przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę konkurencyjną. Standardy tworzą platformę dla współpracy, ułatwiają dostęp do technologii, wzmacniają innowacyjność i wspomagają bardziej efektywną alokację zasobów. Przedsiębiorstwa preferują użycie ustalonych standardów w rozwoju nowych produktów w celu redukcji zasobów wydatkowanych na rozwój i dla doskonalenia swoich zdolności do innowacji. Przedsiębiorstwa mogą stosować wytyczne najlepszych praktyk dla zwiększenia wydajności, doskonalenia bezpieczeństwa i pomiaru wykonania. Eksponując swoje zainteresowanie standardami przedsiębiorstwa mogą pozyskać nowych klientów i zapewnić wysoką retencję aktualnych klientów przez demonstrowanie wysokiej jakości swoich produktów. Dobre praktyki i standardy de facto poprzedzone są badaniami i wynikają z selekcji najbardziej efektywnych i wydajnych działań.

Do powstania tak bogatego opracowania przyczynili się niewątpliwie interesariusze projektów wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, czyli przedsiębiorstwa, w których dokonano wdrożenia. W szczególności należy wymienić: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centel sp. z o.o. w Szczecinie, przedsiębiorstwo 3W Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o., dystrybutor produktów do wykańczania wnętrz i remontowania domów i mieszkań ZINO Sp. z o.o. z miejscowości Ząbki, przedsiębiorstwo Effector SA z Włoszczowej, będące dostawcą dla producentów stolarki otworowej okiennej i drzwiowej, przedsiębiorstwo APM Konior, Piwowarczyk, Konior z Bielska Białej, zajmujące się integracją systemów oznakowania dróg, firma cukiernicza Kopernik z Torunia, spółdzielnia mleczarska Rotr z Rypina, Asseco Systems SA z Warszawy, przedsiębiorstwo branży oponiarskiej Latex z Opola, przedsiębiorstwo produkcji urządzeń grzewczych DEFRO z Rudy Strawczyńskiej, przedsiębiorstwo handlu hurtowego i detalicznego BASCO2 Andrzej Nawrot i Wspólnicy z Mielca, przedsiębiorstwo eksport-import RAW-POL z Rawy Mazowieckiej.

  Spis treści

 1. Małgorzata Pańkowska, Metody badań wdrażania systemów informatycznych zarządzania
 2. Piotr Adamczewski, Wdrożenie systemu ISOF (System Informatycznej Obsługi Firmy) spółki HEUTHES na przykładzie firmy PW Centel sp. z o.o,
 3. Andrzej Bytniewski, Łukasz Kristof, Jarosław Szolc, Zintegrowany system informatyczny zarządzania NAVIREO
 4. Jakub Czyżowski Daniel Kaczkowski, Wdrożenie aplikacji SENTE eSystem w firmie RAW-POL
 5. Mirosław Dyczkowski, Jerzy Korczak, Wdrożenie pakietu TETA Constellation w firmie handlowo-dystrybucyjnej sektora MSP na przykładzie ZINO Sp. z o.o.
 6. Jarosław Iwanek, Wpływ wdrożenia systemu ERP na strategie firm na przykładzie przedsiębiorstwa wielobranżowego DEFRO
 7. Magdalena Kotarba, Zarządzanie adaptacją systemu na przykładzie wdrożenia oprogramowania Oracle JD Edwards EnterpriseOne w firmie Effector S.A.
 8. Radosław Kowal, Piotr Nowak, Stanisław Stanek, Wdrożenie systemu SAP Business One w firmie produkcyjnej,
 9. Piotr Krajewski, Wdrożenie sytemu IFS Applications w firmie produkcyjnej z branży spożywczej
 10. Krzysztof Kurzeja, Marta Kusina, Marek Wiśniewski, Wdrożenie systemu omnisPro,
 11. Anna Lenart, Dobre praktyki wdrożeń systemu SAP ERP w branży spożywczej,
 12. Karolina Marciszewska, PROFERIS jako outsourcer rozwiązań informatycznych klasy ERP,
 13. Jan Trąbka, Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP),
 14. Wojciech Wierzba, Piotr Soja, Wdrożenie Digitland Enterprise w przedsiębiorstwie Latex - studium przypadku,
 15. Tomasz Parys, Bariery wdrożeniowe systemu informatycznego klasy ERP i metody ich przezwyciężania

[Send mail] [Home]